Lucky Harpe - 

Lucky harpe
- Den er enkle at anvende
- Sorterer sand, sten, jord
- Miljøvenlig da den ikke skal tilføres energi
- Arbejder lige så godt med gummiged som med 
  gravemaskinen
- Nem at flytte på arbejdspladsen
- Selvrensende
- Hurtig at opstille og nedtage
- Flyttes nemt mellem arbejdsstederne
- Kan pakkes sammen, så den ikke fylder så meget,
   når den ikke er i brug